Wecan Thyroidea Retraktor

Wecan Medicare Co. Ltd.

"S-protector" Thyroidea Retraktor

"S-Protector" er en spesialutviklet kirurgisk sår-beskytter til bruk under thyroidektomi.

Utviklingen innen dette feltet har gått svært raskt de siste årene - fra mekaniske retraktorer, via enkle plastbeskyttere og til dagens "S-Protector" som er utviklet av Wecan Medicare.

Wecan Thyroidea Retraktor

Kort om "S-Protector"

  • Forhindrer varmeskader fra diatermi-utstyr
  • Reduserer lokale strekkskader på huden
  • Gir optimalt operasjonsfelt
  • Gir et generelt bedre kirurgisk resultat
  • Reduserer post-operativ smerte
  • Reduserer risikoen for kontaminering