post title
Medstar Co, Inc. Kina

Diatermi-penn

Medstar diatermi-penn med røykavsug har roterbart hode og forlenger.