post title

Freehand 2010 Ltd

Freehand - Full kontroll

Freehand gir kirurgen direkte kontroll med posisjonen på scopet, som manipuleres med en aktiveringspedal og hands-free kontrolleren som kan monteres på et hodebånd eller operasjonshetten. Ved siden av monitoren er en indikatorenhet som viser retningen som er valgt for skalpellbevegelsen.

Tilt og pan

Kirurgen velger enkelt retningen på tilt og pan med å bruke hodebevegelser. Deretter initieres bevegelsen med aktiveringspedalen. Bevegelsen stopper når foten forlater pedalen, og scopet forblir ubevegelig til pedalen aktiveres på nytt. Dette gir en fullstendig stabil og jevn visualisering.

Zoom

Et kjapt trykk på aktiveringspedalen forandrer Freehand til "zoom-modus" for å kunne zoome inn og ut av porten. Et triangel vises i nederste høyre hjørne av indikatoren. Bevegelsen initieres igjen med fotpedalen.

Hastighetskontroll

Hastigheten på scopets bevegelser kan justeres i 3 valg via panelet.


Video: Freehand

ITN Healthcare News Channel