post title

Bissinger Medizintechnik GmbH

MITHRAS Bi-polar mikro koaguleringstang

The scope of modern surgery constantly increases the requirements on surgical instruments. Bissinger is meeting these requirements with innovative new designs in the field of high frequency electrosurgery. Utilising safe bipolar technology allows continuous improvements in order to maximize patient safety and enable highly precise operations.

The new Mithras instruments offer a unique solution with a shaft diameter of only 3 mm. Mithras sets new standards for minimally invasive surgical procedures in ENT and neurosurgery particularly where access to the operating field is limited. The new designs utilize the familiarity of the standard handle shapes the surgeons know and take them to the next operating level.

The electrode inserts can be attached to either handle style and with the various geometries, allow for flexibility in multiple specialities. In addition, using the dedicated suction tube, the surgeon will be able to maintain a clear view of the operating field during coagulation. The disposable suction tube fulfills all hygienic requirements as an intense cleaning procedure is not needed. All other parts of the instrument can be easily disassembled, cleaned and sterilized.

 

Moderne kirurgi setter stadig høyere krav til instumenter og teknikker. Bissinger møter disse kravene med nyskapende, nye diatermi-produkter. Det benyttes sikker bi-polar teknologi med vekt på pasientsikkerhet og presist operasjonsresultat.

De nye Mithras-instrumentene har en skaft-diameter på kun 3 mm. Med dette setter Mithras nye standarder for kikkhulls-kirurgi og nevrokirurgi - spesielt det det er begrenset med plass i operasjonsfeltet.

Den nye designen bruker kjente manipulerings-håndtak. Elektrodene kan monteres på ulike håndtak, noe som gir stor fleksibilitet og mulighet for også å benytte elektrodene til en lang rekke spesialformål. I tillegg opprettholder kirurgen et klart operasjonsfelt under koagulering ved å benytte det egne avsugsrøret. Dette engangs-avsuget møter alle hygieniske krav, og intens sterilisering er ikke nødvendig. Alle andre deler av instrumentet kan lett demonteres, vaskes og steriliseres.